ScaDI je služba zajišťující centralizované zpracování dat a jejich snadnou dostupnost jak pro lokální obsluhu, centrální dohled, management či servisní organizaci a nejenom to.

ScaDI je kombinace moderního SCADA a BMS - Vše v jednom systému.

Služba se dělí na několik úrovní:
 
  1. Ovládání a sběr dat
  2. Zpracování
  3. Dispečink
  4. Vizualizační rozhraní
  5. Podpora uživatele
  6. Facility management


Sběr dat je možný prostřednictvím několika komunikačních protokolů a to prostřednictvím standardních protokolů jako je Modbus TCP, OPC a nebo prostřednictvím protokolů moderní komunikace IoT či IIoT a to MQTT nebo OPC UA.
Jako komunikační rozhraní lze využít již zavedené přípojky internetu ať už kabelové nebo WiFi, z IoT rozhraní je možnost použití sítí Sigfox a LoRaWan. V případě přání lze do systému integrovat i jiné rozhraní pro sběr dat a nebo využít námi vyráběnému zálohovanému blackboxu který slouží nejenom jako převodník či samostatná jednotka pro sběr dat, ale zároveň jako monitor výpadku napájení v případě objednávky zařízení s modemem. K blackboxu lze případně instalovat solární panel či palivový článek (vodík) v případě ostrovního systému monitoringu.

Dispečink je tu pro Vás a dle domluvených postupů kontroluje vaše výstupní data a provádí případné korelace programu či hodnot podpůrných zařízení technického zařízení budovy a v případě havárie zajišťuje komplexně případné opravy prostřednictvím vlastních servisních zdrojů či pomocí schválených smluvních organizací.

Vizualizační rozhraní umožňuje dle nastavených uživatelských práv buďto vybraný přehled o monitorovaných zařízeních, budovách apod. a nebo i případně jejich nastaveni či korelace, zároveň je branou k plánování servisních organizací, úložištěm dokumentace a komunikačním rozhraním s vlastními zaměstnanci.

Podpora uživatele je řešena primárně prostřednictvím komunikátoruy/helpdesku ve vizualizačním rozhraní, na našeho pracovníka se můžete obrátit nejenom v případě dotazů ohledně provozu ale zároveň i v otázkách plánování, výstavby a technického poradenství, v případě urgentních či havarijních situací lze zavolat na hotline která je dostupná 24/7/365 a to včetně všech svátků a dnech pracovního volna.


* BMS je zkratka pro "building management system" - systém správy budov, jinak známý jako systém automatizace budov (BAS - Building automation system), je počítačový řídicí systém instalovaný v budovách, který řídí a monitoruje mechanické a elektrické zařízení budovy, jako je větrání, osvětlení, energetické systémy, požární systémy. a bezpečnostní systémy.

* SCADA je zkratka pro "Supervisory Control And Data Acquisition", tedy "dispečerské řízení a sběr dat". Obvykle se tento pojem používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání.