Licence              Počet datových bodů Cena
Lite 0 - 30 30.000
Standard 0 - 100 70.000
Gold 100 - 1000 150.000
Platinum 1000 - 2500 300.000
Individual 2500 - ∞ individuálně

 

 Licenční služba  Lite Standard Gold Platinum Popis služby
Základní 800 1.200 2.000 3.500 Základní užití software a podpory prostřednictvím e-mailu či helpdesku.
Dohled 2.800 3.200 4.000 5.500 Základní + nonstop dispečink a podpora prostřednictvím chatu.
Pohotovost 48 4.300 4.700 5.500 7.000 Dohled + zajištění zásahu s reakční dobou do 48 hodin
Pohotovost 24 5.300 5.700 6.500 8.000 Dohled + zajištění zásahu s reakční dobou do 24 hodin
Pohotovost 12  6.300 6.700 7.500 9.000 Dohled + zajištění zásahu s reakční dobou do 12 hodin
Pohotovost 4  8.300 8.700 9.500 11.000 Dohled + zajištění zásahu s reakční dobou do 4 hodin

 

Před zakoupením licence je prováděna analýza potřeb klienta, která je zpoplatněna částkou 25.000,- Kč, tato částka se následně odečítá od ceny licence.

Licenční poplatek je fixován na adresu objektu či areálu. 

* Nedílnou součástí licence je měsíční platba za licenční službu / tarif, uvedené ceny jsou v Kč bez DPH